Nesne Tanıma & Yapay Görme Algoritmaları

Gerçek Zamanlı Filtreleme

Geliştirdiğimiz kameralarda sayısal görüntü işlemeye ihtiyaç duymamızın ilk gereksinimi, sanal filtreleme ile ürünü belirgin hale getirmemizdir. Bir çok filtreleme algoritmasını hızlı matematiksel fonksiyonlarla gerçek zamanlı işlemektedir(real time processing) bu işlemleri hem bilgisayar ortamında microsoft visual studio .net c# ile hemde embedded c olarak gerçekleştirmekteyiz.

a)Varlık Kontrolü b)Parça eşleştirme c)3D tarama d)Geometrik ölçüm karşılaştırma e)Yüzey kusur analizi f) Renk histogram karşılaştırma g)Desen eşleştirme h)Montaj kontrolü ı)Pozisyon ölçekleme i)Piksel eşleşme j)Sayaç, OCR, ve Barkod kontrolü.

SiberLojik CV SDK

Konvansiyonel otomasyon teknolojileri yerini hızlı bir şekilde, yapay görme ve robotik uygulamalara bırakmaktadır. İnsanoğlunun görme işlevinin bir kısmını yerine getiren bu görüntüleme yapısı hayatımızın her alanında yerini almaktadır. Sonrasının kestirilmesi bir hayli güç olan bu teknolojik gelişmeler yeni nesil otonom sistemlerin en temel duyu organlarıdır. En önemli iş kolumuz olan bu alanı üst başlıklar halinde inceleyecek olursak aşağıdaki kontrol yapıları bir çok sektöre kusursuz bir biçimde uygulanmaktadır.

• Morfolojik filtreleme • Segmentasyon • Örüntü Tanıma • Kenar Algılama (Kenar Filtresi) • Optik Karakter Tanıma • Optik Renk Tanıma • Bağlantılı Bileşen Etiketleme • Histogram Analiz

Örnek Videolar