NIR ve UV Seçme Makinelerimiz

Yakın Kızılötesi Spektroskopisi

Son yıllarda gıdaların üretim aşamasında veya analizlerinde hızlı, güvenilir ve çevre dostu teknolojilere olan ilgi gittikçe artmakta, buna bağlı olarak da geleneksel metotlara alternatif çeşitli teknolojiler geliştirilmektedir.

780-2500 nanometre dalga boyu aralığındaki elektromanyetik ışınım absorpsiyonu temeline dayanan yakın kızılötesi (NIR) spektroskopisi, son zamanlarda gıda bileşenlerinin analizinde giderek yaygınlaşan, ürünü tahrip etmeyen hızlı bir alternatif teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu teknik, gıdalardaki çeşitli bileşenlerin nicel (kantitatif) analizlerinde kullanılmaktadır.

Ultraviyole Morötesi Görüntüleme

Morötesi görüntüleme ile fındık, yer fıstığı, badem, gibi ve kurutulmuş meyve üzüm, incir ve hurma üzerindeki aflatoksin kontaminasyonunun tespit edilebilmesini ve ayrıştırılmasını sağlayan özel bir optik tasarım kullanmaktadır. UV lazer teknolojisi ile, aflatoksin mantarı tarafından yansıyan ışığın son derece düşük yoğunluğunu yakalar.

Ülkelerin aflatoksin için belirlediği sınır değerler ise değişiklik göstermektedir. ABD ve Kanada gibi ülkelerde üst limitler 10 ve 20 ppb olarak belirlenirken, Türkiye’de 5 ve 10 ppb olarak şart koşulmaktadır. AB stadartlarındaysa kuru incirlerde aflatoksin sınırı 2 ve 4 ppb olarak aranmaktadır. İhracatı yapılan ürünlerin AB gümrüklerinde yapılan analizleri sonucu bir parti içinden alınan tek bir üründe dahi AB sınırının aşılması durumunda tüm parti iade edilmektedir.

Görüntüleme Mucizesi