Maden Seçme Makinesi

Yüksek Kapasite - %2 Hata

Madencilik sektörüne yönelik çözümlerimiz, piyasada bulunan benzer makinelerden daha kararlı ve yüksek kapasiteli sonuçlar vermektedir, en küçük kapasiteli makinemiz saatte 25 ton ürün seçmektedir, bu seçme işleminde hata payı % 2'dir. Siberlojik Line Scan Kamera ile yapılan seçme işlemleri 14 mikron hassasiyetinde yapılmaktadır. Bu durum ise makinenin yüksek kararlılıkta çalışmasını sağlar.Ürünün ıslak olması seçme işlemine engel teşkil etmez; kullandığımız farklı ışık kaynakları ve fiziksel lens filtreleri ile ıslaklığın görüntüyü bozması, ortadan kalkmaktadır.

Bir çok maden içerisinde istenmeyen maddeler, pazara sunulmasında hayati önem arz etmektedir. Örneğin olivin içierisinde yer alan kil tersane gemi raspasında kesinlikle olmaması gereken bir durumdur. Burada yapılacak renk seçme işlemi ile ürünler pazara sunulabilir hale gelmektedir. Yine kalsit içerisindeki farklı renkteki mineraller ürünün katma değerini düşürmektedir. Maden sektöründe Bir çok üründe kullanılacak maden seçme makinesi kısa sürede kendini amorti etmektedir.

Seçme Mekaniğinde Alternatifler

Makinelerimizde maden sektöründe yönelik sunmuş olduğumuz seçme mekaniği çözümleri, daha iyi sonuçlar vermesi için farklı ürünlerde ürün karekteristiğine göre uygulanabilmektedir.2,5mm 30mm arası büyüklükteki ürünler havayla üfürme sistemi ile seçilmektedir, 30mm ile 100mm arası ürünler parmaklı sistem ile ayrıştırılmaktadır, 100mm üzeri ürünler ise klape ile kanallar üzerinden atılır.

Ayrıştırma işlemi sırasında meydana gelen tozu, vakum pompası ile iki farklı noktadan emilip boru ile dış ortama transfer edilmektedir. Nemli ürünlerin sıçrayarak ortaya çıkarmış olduğu yağlı cüruflar ise görüntüleme üninetesi önündeki cam silme aparatı ile belirli aralıklarda otomatik temizlenmektedir.

En İyi Performans